Amfi'66 is een filmclub voor de Bollenstreek en omstreken.

Onze leden hebben van filmen hun hobby gemaakt en willen de kwaliteit van hun films verhogen door:

 

* ervaringen uitwisselen met andere leden

* samen met anderen een film te maken

* het vertonen van een film en bespreken hoe het beter kan

* voorlichting en instructie door eigen leden of anderen

* deelname aan wedstrijden onderling, regionaal en landelijk

* uitwisseling met andere clubs

* deelname aan een videocursus

 

Hierbij gaan we uit van:

* dat het maken van een film meer is dan alleen videopnamen bewerken met de PC

* Clubavonden voor beginnende/gevorderde amateurs moeten voor ieder leuk zijn.

* Belangrijk is dat vorm en inhoud van een te maken film voorop komt

* Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom

Bezoek onze clubavonden eens vrijblijvend.